Digitale zorgpad (psycho)sociale verloskunde: risicoscreening kwetsbare situaties tijdens de zwangerschap

Achtergrond werkwijze

Bekend is dat de psychosociale situatie waarin een aanstaande moeder zich bevindt voorspellend is voor haar gezondheid, voor haar welzijn en voor de gezondheid en het welzijn van haar nog ongeboren kind. Vandaar dat het van belang is om tijdens de zwangerschap goed zicht te krijgen op o.a. de psychosociale situatie en omstandigheden om die zo mogelijk te verbeteren.

Professionals in de geboortezorgketen gebruiken gevalideerde brede vroegsignaleringsinstrumenten om potentiële kwetsbaarheden, risico's en beschermende factoren in kaart te brengen.  

Figuur risicoscreening kwetsbare situatie tijdens zwangerschap

 

 

 

 

 

 

Toelichting kwetsbaarheid

 

 

 

 

 

 

Na screening van de risico's in de psychosociale situatie van een zwangere ondersteunen de digitale zorgpaden om de benodigde ondersteuning die eventueel nodig is, snel en gericht te kunnen vinden in de gemeente en direct acties in gang te zetten. Het is bedoeld voor geboortezorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn.

Psychosociaal welbevinden kent vele determinanten. Vandaar dat er voor de verschillende factoren aparte zorgpaden zijn ontwikkeld. Als zodanig fungeert het als een inventarisatie- en doorverwijspagina naar de zorgpaden die nader ingaan op de gevonden problematiek.