Voor wie zijn de zorgpaden bedoeld?

De zorgpaden zijn bedoeld om zorgverleners in de geboortezorg (verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, JGZ) te helpen om de juiste contactpersonen binnen een gemeente te vinden voor zwangeren in een kwetsbare situatie