Veelgestelde vragen

Gebruikers

De introductievideo is hieronder te bekijken:

De zorgpaden zijn bedoeld om zorgverleners in de geboortezorg (verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, JGZ) te helpen om de juiste contactpersonen binnen een gemeente te vinden voor zwangeren in een kwetsbare situatie

Als je in de zorgverlening een zwangere tegenkomt die in aanmerking komt voor een zorgpad kun je het betreffende zorgpad selecteren in de gemeente waar de zwangere woont. In het zorgpad zie je een stroomdiagram dat je kunt doorlopen om te kijken welke zorg passend is. Onderaan deze afbeelding is de beschikbare hulpverlening verder uitgeschreven met bijbehorende contactgegevens om de zwangere te verwijzen.
Als er een VSV-zorgpad beschikbaar is voor dit zorgpad, wordt dit ook onderaan de afbeelding getoond.

Het is inderdaad mogelijk om feedback te geven op de zorgpaden. Aan de rechterzijde van het scherm is een oranje feedbackknop zichtbaar. Door hierop te klikken kom je in een feedbackmenu waarin je de feedback kunt beschrijven, eventueel aangevuld met een screenshot. Ook wordt gevraag je emailadres in te vullen, bij vragen kunnen we dan contact met je opnemen.

Er kan feedback worden gegeven op niet werkende aspecten of verbeterpunten van het zorgpad, maar ook op gegevens die niet meer kloppend zijn voor de gemeente.

Als je als gebruiker suggesties ter verbetering of uitbreiding van de zorgpaden hebt, kun je dit via de feedbackknop aan de zijkant van het scherm doorgeven. De beheerder houdt de verzoeken bij en legt een aantal daarvan voor aan de redactieraad. Zij besluiten een aantal keren per jaar welke aanpassingen of uitbreidingen wenselijk zijn. Om feedback te kunnen verduidelijken wordt gevraagd je mailadres in te voeren bij de feedback.

Om aan het werk te kunnen als key user moet je je eerst registeren (rechts bovenin het scherm). Het is belangrijk dat er geregistreerd wordt met het gemeentelijk emailadres! Na registratie ontvang je een bevestigingsmail (let op, deze komt soms in de spam terecht) door hierop te klikken is de activering bevestigd.

Een overzicht van alle gebruikte afkortingen is hier te downloaden.