Updates

Update Zorgpadentool februari 2024

De redactieraad van de zorgpadentool bestaat uit een vertegenwoordiging van de verschillende gebruikers: gemeenten, jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, gynaecologen en de federatie van VSV’s. Via de feedback knop kun je problemen of verzoeken tot wijzigingen aan ons doorgeven. Kleine problemen of storingen worden op korte termijn verholpen en verzoeken tot wijzigingen worden besproken in een redactieraad. 

Update Zorgpadentool juli 2023

Vanuit het programma Kansrijke Start is de online zorgpadentool ontwikkeld met het doel gemeenten en zorgverleners te ondersteunen zodat zorgverleners in de beperkte tijd die ze hebben snel de juiste ondersteuning binnen een gemeente vinden  Een zorgpad laat zien welke stappen je kunt zetten bij specifieke problematiek en welke hulp en ondersteuning er vanuit andere domeinen ingezet kan worden. In de tool hebben Kansrijke Start coalities per thema de beschikbare ondersteuning en verwijsinformatie ingevuld.