Zorgpad (aanstaande) zwangere in een kwetsbare situatie

terug

Uw gemeente: Den Haag / 's-Gravenhage (wijzig)

Is er sprake van een psychische hulpvraag (of belaste voorgeschiedenis)
Recent (< 2 jr) of huidig contact met jeugdhulpverlening
Gebruik alcohol, drugs, psychofarmaca
(Licht) verstandelijke beperking
Inkomen / schulden
Stoppen met roken
Onbedoelde zwangerschap
Beperkt sociaal netwerk/onvoldoende steun